top

Kurs na wózki widłowe – Wrocław


Uprawnienia po kursie:

Uprawnienia kierowcy operatora wózków jezdniowych wszystkich typów (elektryczny, gazowy, spalinowy) oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem. Istnieje także możliwość wydania certyfikatów w języku angielskim.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- z dniem rozpoczęcia kursu Słuchacz musi mieć ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
Słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

 

Wymagane dokumenty 
- zgłoszenie na kurs

- orzeczenie lekarskie zezwalające na obsługę wózków widłowych

- czytelna kserokopia dowodu osobistego
 

Certyfikaty:

Kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Kierowców "Koszela" legitymuje się certyfikatami Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, uprawniającymi do teoretycznego i praktycznego nauczania i sprawdzania efektów nauczania w kursach operatorów wózków jezdniowych i jest ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia tych szkoleń.

 

Program:

Kursy prowadzone są zgodnie z Dz.U. Nr 70 z 10 maja 2002 r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej. 17/IN-WYKŁ-94/2007 oraz wydajemy uprawnienia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematyka zajęć obejmuje:

  • typy stosowanych wózków jezdniowych
  • budowa wózka
  • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka
  • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • wiadomości z zakresu BHP
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • wiadomości związane z wymianą butli gazowych
  • wymiana butli gazowych - pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza
  • praktyczna nauka jazdy wózkiem

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:


Kurs kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. 
Część teoretyczna to test (otwarty lub zamknięty) sprawdzający wiedzę nabytą podczas kursu.

Część praktyczna egzaminu składa się ze sprawdzenia umiejętności obsługi i prowadzenia wózka jezdniowego oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej. 
Egzamin odbywa się ostatniego dnia kursu.

Słuchacz, który zdał egzamin otrzymuje uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych (wg wzoru Ministra Edukacji Narodowej).

Istnieje także możliwość wydania certyfikatów w języku angielskim.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter