INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SiE O PRAWO JAZDY KATEGORII C+E

W jaki sposób sprawdzać stan techniczny ważnych elementów w samochodzie ciężarowym Man TGL 12.240?

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 Instrukcji egzaminowania zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005r. "W sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień..."

 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe;
 • poziom płynu chłodzącego;
 • poziom płynu hamulcowego;
 • poziom płynu w spryskiwaczach, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu;
 • działanie sygnału dźwiękowego;
 • działanie świateł zewnętrznych, - odpowiednio jeśli występuje.
 1. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcia pasów bezpieczeństwa, zamknięcia drzwi.
 2. Dodatkowo dla kategorii C+E
 • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym sprawdzenie przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku.
 • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym
  • regulacja wysokości zaczepu przyczepy;
  • dokonanie podłączenia zaczepu przyczepy z hakiem oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem;
  • podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenia działania świateł, zwolnienie hamulca postojowego.

SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU.

Wlew oleju i wskaźnik poziomu oleju silnikowego ( 2 ) znajduje się z przodu pojazdu w przedniej części silnika. Odblokowanie pokrywy silnika dokonuje się, dźwignią znajdującą się wewnątrz kabiny z lewej strony kolumny kierowniczej ( 14 ). Otwarcie jej następuję po wciśnięciu przycisku zamka ( 1 ) znajdującego się pod pokrywą silnika, w jej dolnej części.

SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO.

Poziom płynu chłodzącego sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym umieszczonym z przodu pojazdu pod pokrywą silnika i zakręcanym zielonym korkiem ( 3 ).

KONTROLA UKŁADU HAMULCOWEGO.

Gotowość pojazdu do użycia hamulców określa ciśnienie powietrza na manometrach, które usytuowane są na desce rozdzielczej wskazując ciśnienie powietrza w obwodzie I i II układu hamulcowego

SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU W SPRYSKIWACZACH.

Sprawdzenie poziomu płynu w spryskiwaczu oraz jego uzupełnienie dokonuje się w zbiorniczku, którego korek wlewu znajduje się z prawej strony kabiny kierowcy nad stopniem dla pasażera.


DZIAŁANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO I KIERUNKOWSKAZÓW.

Kontrolę sprawności sygnału dźwiękowego wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku (4) znajdującego się na dźwigni kierunkowskazów (5) z lewej strony pod kołem kierownicy.

 • Włączenie kierunkowskazów dokonuje się poprzez przesunięcie ww. dźwigni w położenie góra, dół.
 • Włączenie świateł drogowych poprzez jej przemieszczenie w kierunku koła kierownicy.


DZIAŁANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH.

Włącznik świateł zewnętrznych (6) znajduje się z lewej strony kabiny pod deską rozdzielczą, pod dźwignią kierunkowskazów. Na jego obudowie opisany jest widoczny powyżej sposób ich uruchomienia:

 1. Pozycja pionowa światła wyłączone.
 2. Pierwsze położenie obrót w prawo włączone światła pozycyjne.
 3. Drugie położenie drugi obrót w prawo włączone światła mijania.
 4. Włączenie świateł drogowych odbywa się poprzez przemieszczenie dźwigni kierunkowskazu (5) w kierunku koła kierownicy „ do siebie". Powtórne naciśnięcie tej dźwigni powoduje powrót do świateł mijania.

WŁĄCZENIE ŚWIATEŁ AWARYJNYCH (7), PRZECIWMGŁOWYCH (8) i TEST-u OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO (9).

Sprawdzenie świateł przeciwmgłowych dokonuje się przy równoczesnym włączeniu świateł mijania. Wciśnięcie jednorazowe przycisku (8) powoduje włączenie świateł przednich, po drugim wciśnięciu włączają się dodatkowo światła tylne.

USTAWIENIE LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH.

Lusterka zewnętrzne kierowcy ustawiane są elektrycznie, przycisk do regulacji znajdujący się na drzwiach od strony kierowcy.

REGULACJA FOTELA KIEROWCY.

Regulacja pochylenia oparcia- 10.
Przesuwanie fotela przód tył.- 11.
Szybkie opuszczanie fotela przy wsiadaniu i wysiadaniu - 12.
Regulacja fotela góra dół pod obciążeniem- 13.
Dźwignia odblokowująca zamek porywy silnika- 14.

UWAGI DOTYCZĄCE JAZDY

W trakcie jazdy należy utrzymywać prędkość obrotową w zakresie zaznaczonego na obrotomierzu zielonego pola zakresu obrotów ekonomicznych. Na prostych odcinkach dróg przechodząc z biegu „4" na „5" przemieszczamy uchwyt pod dźwignią zmiany biegów do góry. Usytuowanie kolejnych biegów wskazane jest na główce dźwigni zmiany biegów.

ŁĄCZENIE I ROZŁĄCZANIE ZESTAWU POJAZDÓW SAMOCHÓD + PRZYCZEPA.

ŁĄCZENIE ZESTAWU POJAZD SILNIKOWY PRZYCZEPA.

 1. Dokonujemy przy wyłączonym silniku (kluczyk w pozycji 0).
 2. Przyczepa powinna być zabezpieczona przed stoczeniem (kliny lub hamulec postojowy).
 3. Wypoziomowanie zaczepu pojazdu silnikowego (15) na wysokości sprzęgu przyczepy (16) poprzez regulację jej podnośnikiem (17).
 4. Dźwignię do otwierania sprzęgu (18) ustawić w położeniu pionowym.
 5. Cofnąć i złączyć pojazdy.
 6. Sprawdzić czy połączenie jest prawidłowe (zabezpieczenie dźwigni (19) powinno być całkowicie wciśnięte, niewidoczne).
 7. Przyłączyć złączkę przewodu hamulcowego sterującego (żółta - 20)
 8. Podłączyć złączkę przewodu hamulcowego zasilającego (czerwona - 21).
 9. Wykonać połączenie instalacji ABS (22) i świetlnej (23).
 10. Zwolnić hamulec postojowy, usunąć kliny.

ROZŁĄCZANIE (kolejność czynności).

 1. Dokonujemy przy wyłączonym silniku.
 2. Zabezpieczyć przyczepę przed stoczeniem.
 3. Widełki pociągowe (ucho dyszla -16) umieścić na wysokości sprzęgu 15 (wykorzystując podnośnik ręczny przyczepy).
 4. Odłączyć złączkę przewodu hamulcowego zasilającego(czerwona-21).
 5. Odłączyć złączkę przewodu hamulcowego sterującego(żółta-20)
 6. Odłączyć przewody elektryczne ABS (22) i światła (23).
 7. Otworzyć sprzęg przyczepy (dźwignia -18 podniesiona do góry).
 8. Wyjść z obszaru między pojazdami.

Przyłączeniu i rozłączaniu przyczepy należy pamiętać o zabezpieczeniu podnośnika „dyszla" przed niekontrolowanym przemieszczeniem,wykorzystując do tego celu otwory technologiczne (24) umieszczone na płycie podnośnika przyspawanej do dyszla oraz dźwignię kontrującą (25) znajdującą się z lewej strony podnośnika.
 

 
(Podstawa Rozporządzenie Ministra lnfrastrktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr 5, tabela 4. § 9.1)

Strona główna Firma Cennik Szkolenia Galeria FAQ Kontakt Niezbędnik kursanta

©2010-2015 OSK Koszela. Wszelkie prawa zastrzeżone.