top

Warsztaty dla instruktorów


Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Termin:  brak terminów na 2023

Miejsce: Wrocław, ul. Buforowa 119

Ograniczona liczba miejsc: 30 osób (decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń)

 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami od dnia 19 stycznia 2013 roku każdy instruktorzobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez uprawnione Ośrodki.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Koszela jest jednym z czterech Ośrodków w województwie dolnośląskim spełniającym wymagania dodatkowe w zakresie szkoleń instruktorów nauki jazdy.

 

Program warsztatów

Warsztaty prowadzone są wg programu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z dziedziny psychologii, dydaktyki i ruchu drogowego.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE  – 10 h: 

Psychologia – 1 h 

Metodyka – 1 h

Prawo o ruchu drogowym – 1 h

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  – 1 h

Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 h

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców  – 1h

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez   instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 h

 – Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 h

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 4 h:

 Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym,  z udziałem uczestników warsztatów w charakterze kandydatów na kierowców  – 1 h     

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej w ruchu drogowym, z udziałem uczestników warsztatów w charakterze kandydatów na kierowców  – 1 h
Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 h

 

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem! Na warsztatach omawiane są także najnowsze zmiany przepisów dotyczących ośrodków prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców (których w ciągu roku jest bardzo dużo) oraz stanowiska dolnośląskich urzędów  w tym zakresie.

Nasze doświadczenie, jako ośrodka, w połączeniu z doświadczeniem naszej kadry pozwoli Państwu uniknąć błędów w dokumentacji czy interpretacji przepisów.

 

Materiały

Uczestnicy warsztatów w naszym OSK otrzymują materiały dotyczące najnowszych zmian w przepisach wraz z komentarzami - nieoceniona pomoc w prowadzeniu swojego ośrodka oraz pomoc w pracy własnej Instruktora

 

Dokumentacja niezbędna do zapisu na warsztaty:

1. Zgłoszenie (druk wypełniony w biurze OSK lub dane wymagane przez OSK przesłane drogą mailową)

2. Kserokopia legitymacji Instruktora (kopia robiona w biurze OSK)

3. Kserokopia prawa jazdy (kopia robiona w biurze OSK)

4. Opłata za warsztaty (w trakcie kalkulacji)

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter