top

Prawo jazdy kat. C+E – jak zdać?


UJEDNOLICONE KRYTERIA OCENY ZADANIA NR 1 W ZAKRESIE KATEGORII C+E
(ODPOWIEDNIO ZESPOŁÓW POJAZDÓW POCHODNYCH)
/złączanie i rozłączanie zespołu/

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut (włącznie ze sprawdzeniem oświetlenia przyczepy).

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

 • podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 • cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
 • regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
 • dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem.
  Popełniane błędy:
  1. Silne uderzenie dyszlem przyczepy w opuszczony sworzeń zaczepu. Egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny.
  2. Silne uderzenie dyszlem przyczepy w kielich zaczepu, w belkę tylną ramy. Egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny
  3. Niepełne osadzenie sworznia zaczepu. Egzaminator nie reaguje do mementu gdy osoba egzaminowana nie zacznie składać podpory, wówczas przerwie egzamin, wynik negatywny.
  4. Skrzywienie kielicha zaczepu, zablokowany sworzeń nie chce opaść. Egzaminator czeka do końca dopuszczalnego czasu na wykonanie tego elementu, po czym poleci jego powtórzenie od początku złączania.
 • podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
  Pamiętaj !!!!!!
  1. Nie ma znaczenia czy zdający w pierwszej kolejności podłącza przewody hamulcowe czy elektryczne, nie jest to błąd.
  2. Jeżeli osoba zdająca zaczyna podłączanie przewodów hamulcowych w odwrotnej kolejności tj. od zasilająco-sterującego /czerwony/. Egzaminator- przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie elementu zadania od ponownego podłączania przewodów.
  3. Jeżeli osoba zdająca zaczyna podłączanie przewodów elektrycznych przy uruchomionym silniku. Egzaminator- przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie zadania od ponownego podłączania przewodów.
  4. Nieprawidłowe podłączenie przewodów hamulcowych np. niepełne podłączenie, brak szczelności. Egzaminator nie reaguje, aż do początku wykonywania zadania nr 2 tj. ruszenia. Samochód nie może ruszyć z powodu braku ciśnienia w układzie hamulcowym. Egzaminator- przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie elementu zadania od ponownego podłączania przewodów.
  5. Niewyjęcie klinów. Osoba egzaminowana wykonuje kolejne czynności, aż do początku wykonywania zadania nr 2 tj. ruszenia. W momencie gdy samochód rusza, egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny.

W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Wynik egzaminu negatywny.

 

Rozprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy).
  Popełniane błędy:
  1. Niepodłożenie klinów. Egzaminator zezwoli na wykonywanie dalszych czynności do momentu podjęcia próby odłączenia przewodów hamulcowych. W takiej sytuacji przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie elementu rozłączania od początku /zespół w stanie jak przy rozpoczęciu wykonywania rozłączania.
  2. Odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu).
  3. Odłączanie przewodów w dowolnej kolejności np. w pierwszej kolejności elektryczne, a następnie hamulcowe i odwrotnie, nie jest błędem
  4. Odłączanie przewodów hamulcowych w odwrotnej kolejności np. zaczyna od przewodu powrotnego /żółty/. Egzaminator przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie elementu rozłączania od początku. /zespół w stanie jak przy rozpoczęciu wykonywania rozłączania.
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę.
  Popełniane błędy:
  1. Nie zabezpieczenie podpory lub jej nie wysunięcie. Egzaminator nie będzie reagował do mementu, gdy egzaminowany wsiądzie do pojazdu i uruchomi silnik. Po uruchomieniu silnika przerywa egzamin, wynik negatywny.
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem).
  Popełniane błędy:
  1. Nie rozłączenie /nie podniesienie sworznia zaczepu/. Egzaminator nie będzie reagował do mementu, gdy egzaminowany wsiądzie do pojazdu i uruchomi silnik, a następnie ruszy. Po ruszeniu przerywa egzamin, wynik negatywny.

UWAGA: W TRAKCIE WYKONYWANIA POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE DOPUSZCZAMY DO PRZECHODZENIA PRZEZ „DYSZEL” PRZYCZEPY.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter