top

Kurs na prawo jazdy kategorii C


Do czego uprawnia kategoria C prawa jazdy

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem ciężarowym o dmc > 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Pojazdy szkoleniowe kategorii C w naszym Ośrodku

Identyczne, jak w WORD Wrocław - MAN TGL 12.240 oraz MAN TGL 12.250. Pojazdy te podstawiamy również na egzamin praktyczny w WORD.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

- ukończone 21 lat

Ustawa zezwala na rozpoczęcie kursu kandydatom w wieku 18 lat. Chcąc rozpocząć kurs kategorii C w wieku 18 lat (poniżej 21 roku życia), należy przystąpić do Kwalifikacji Wstępnej (pełnej), pobrać z Ośrodka Szkolenia dokument poświadczający uczestnictwo w takim kursie, przedstawić w Wydziale Komunikacji, aby móc pobrać PKK na kategorię C (lub C i CE).

- posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (pobierz, wydrukuj, wypełnij)

- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami*

- zdjęcie biometryczne o wymiarach 35 mm x 45 mm (sprawdź)

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

- zaświadczenie z Ośrodka Szkolenia o uczestnictwie w Kursie Kwalifikacji (w przypadku kandydatów poniżej 20 lat i 9 miesięcy)

Kandydat otrzymuje z Wydziału Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 

Jak i gdzie uzyskać badania lekarskie?

Badania lekarskie do PKK przeprowadza lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców. 
Jeśli nie wiesz, gdzie udać się do takiego lekarza i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas.

Wizytę na badania lekarskie umówimy bez kolejek do współpracujących z naszym Ośrodkiem lekarzy.
Powinieneś być przygotowany, że poprosimy Cię o napisanie do nas 
e-mail (kliknij i napisz), na który w odpowiedzi prześlemy informacje dotyczące:
1) rejestracji umówionej wizyty u lekarza,
2) wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o PKK,
3) oświadczenie o stanie zdrowia do wydrukowania.

 

Terminy rozpoczęcia kursu

Indywidualnie - nie trzeba dostosowywać się do grupy - oraz codziennie - niezwłocznie po złożeniu PKK w Ośrodku.

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin wykładów z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Prowadzimy również ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą 30 godzin (lub 20 godzin, jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii D), prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w miejskim ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom. 

 

Nie masz czasu uczęszczać na wykłady? Jesteśmy na to przygotowani!

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 
Zdany egzamin teoretyczny w WORD ustawowo zwalnia kandydata na kierowcę z obowiązku odbywania zajęć teoretycznych oraz egzaminu teoretycznego wewnętrznego. Dodatkową korzyścią wynikającą z tej formy kursu jest fakt, że jedynym egzaminem, jaki ustalamy, po zakończeniu kursu, jest egzamin praktyczny, co skraca nam odstęp między ostatnimi jazdami w kursie do egzaminu państwowego.


Jak skorzystać z możliwości nauki w domu

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki - pod PKK kandydata generowany jest dostęp do platformy z testami egzaminacyjnymi. Kandydat otrzymuje również podręcznik.
A
lternatywną formą w czasie epidemii jest dostarczenie PKK mailowo i odebranie materiałów do nauki zdalnej również via e-mail.
Koszt podręcznika książkowego/online + dostęp do testów - 40zł.

 

Rozpoczęcie kursu

Kurs kategorii C każdy z naszych Słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie (lub w trybie ekspresowym w przypadku wyboru kursu szybkiego).

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego i praktycznej, przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia i aktualizacją PKK.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter