top

Kurs na prawo jazdy kategorii C


Do czego uprawnia kategoria C prawa jazdy

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem ciężarowym o dmc > 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Pojazdy szkoleniowe kategorii C w naszym Ośrodku

Identyczne, jak w WORD Wrocław - MAN TGL 12.240 oraz MAN TGL 12.250. Pojazdy te podstawiamy również na egzamin praktyczny w WORD.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

- ukończone 21 lat

Ustawa zezwala na rozpoczęcie kursu kandydatom w wieku 18 lat. Chcąc rozpocząć kurs kategorii C w wieku 18 lat (poniżej 21 roku życia), należy przystąpić do Kwalifikacji Wstępnej (pełnej), pobrać z Ośrodka Szkolenia dokument poświadczający uczestnictwo w takim kursie, przedstawić w Wydziale Komunikacji, aby móc pobrać PKK na kategorię C (lub C i CE).

- posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (pobierz, wydrukuj, wypełnij)

- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami*

- zdjęcie biometryczne o wymiarach 35 mm x 45 mm (sprawdź)

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

- zaświadczenie z Ośrodka Szkolenia o uczestnictwie w Kursie Kwalifikacji (w przypadku kandydatów poniżej 20 lat i 9 miesięcy)

Kandydat otrzymuje z Wydziału Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 

*Jak i gdzie uzyskać badania lekarskie?

Badania lekarskie do PKK przeprowadza lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców. 
Jeśli nie wiesz, gdzie udać się do takiego lekarza i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas.

Wizytę na badania lekarskie umówimy bez kolejek do współpracujących z naszym Ośrodkiem lekarzy.
Powinieneś być przygotowany, że poprosimy Cię o napisanie do nas 
e-mail (kliknij i napisz), na który w odpowiedzi prześlemy informacje dotyczące:
1) rejestracji umówionej wizyty u lekarza,
2) wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o PKK,
3) oświadczenie o stanie zdrowia do wydrukowania.

 

Terminy rozpoczęcia kursu

Indywidualnie - nie trzeba dostosowywać się do grupy - oraz codziennie - niezwłocznie po złożeniu PKK w Ośrodku.

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin wykładów z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem kurs online (dostęp 60 dni).

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą 30 godzin (lub 20 godzin, jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii D), prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w miejskim ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom. 

 

Nauka teorii w domu? Kurs online? Jesteśmy na to przygotowani!

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 
Zdany egzamin teoretyczny w WORD ustawowo zwalnia kandydata na kierowcę z obowiązku odbywania stacjonarnych zajęć teoretycznych oraz egzaminu teoretycznego wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia. Dodatkową korzyścią wynikającą z tej formy kursu jest fakt, że jedynym egzaminem, jaki ustalamy, po zakończeniu kursu, jest egzamin praktyczny, co skraca nam odstęp między ostatnimi jazdami w kursie do egzaminu państwowego.


Jak skorzystać z możliwości nauki w domu

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki - kurs online + testy online (dostęp 60 dni).
A
lternatywną formą w czasie epidemii jest dostarczenie PKK mailowo i odebranie materiałów do nauki zdalnej również via sms.
Koszt podręcznika multimedialnego, kompatybilnego z kursem online - 40zł.

 

Rozpoczęcie kursu

Kurs kategorii C każdy z naszych Słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie (lub w trybie ekspresowym w przypadku wyboru kursu szybkiego).
W przypadku nauki online kurs rozpoczyna się po zdanym państwowym egzaminie teoretycznym.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Kurs kończy egzamin wewnętrzny.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i aktualizacją PKK.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter