top

Kurs na prawo jazdy kategorii B


Kurs nauki jazdy kategorii B prawa jazdy

Kategoria B uprawnia do kierowania:
-  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla)
-  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz przyczepy lekkiej
-  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu
i przyczepy lekkiej (której dmc nie przekracza 750 kg)
-  pojazdami określonymi dla kategorii AM prawa jazdy.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

1. ukończone 17 lat i 9 miesięcy

2. orzeczenie lekarskie

3. zgoda rodzica lub opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

Termin rozpoczęcia kursu
Kiedy mogę zacząć swój kurs?

Indywidualnie, niezwłocznie po dostarczeniu PKK do Ośrodka.

 

Jak wygląda procedura przed rozpoczęciem szkolenia?

Co muszę zrobić zanim zjawię się w Ośrodku?

Należy złożyć w Wydziale Komunikacji:

1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów (badania umawia Ośrodek)
2. zdjęcie biometryczne kolorowe o wymiarach 35 mm x 45 mm
3. zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej (druk do pobrania w Urzędzie)
4. kserokopia prawa jazdy (jeśli kandydat posiada)
5. wniosek o wydanie prawa jazdy (pobierz, wydrukuj, wypełnij)

Po złożeniu tych dokumentów otrzymasz w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
PKK to zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę. 
Słowem - profil PKK jest przepustką do zrobienia kursu danej kategorii.
Do każdej kategorii ustawodawca przewidział osobny numer PKK - jeżeli więc robiłeś kiedyś kurs innej kategorii, potrzebujesz nowego numeru PKK.

PKK zgłaszasz się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, na umówioną wcześniej wizytęaby zapisać się na kurs, opłacić go i pobrać materiały do nauki.

 

Materiały do nauki do wyboru

1. kurs online + testy online, dostęp aktywny 60 dni - w cenie kursu

2. podręcznik + kurs online + testy online aplikacja na smartfon - 40zł

3. wykłady LIVE! podręcznik + aplikacja na smartfon - 150zł
     Wykłady LIVE! to nowość wprowadzona w odpowiedzi na potrzebę rynku związaną z epidemią. Wykłady prowadzone są zdalnie 3 razy w tygodniu (pon, wt, śr od 17:00), a cykl stanowi 8 wykładów, w trakcie których wchodzisz w interakcje z prowadzącym i uczestnikami, np. zadając pytania i rozwiązując zadania.
Masz również przez 100 dni możliwość do wrócenia do każdego z wykładów LIVE!, jeśli któryś z wykładów pominiesz lub w ramach powtórki.


Jak i gdzie uzyskać badania lekarskie?

Badania lekarskie do PKK przeprowadza lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców. 
Jeśli nie wiesz, gdzie udać się do takiego lekarza i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas.

Wizytę na badania lekarskie umówimy bez kolejek do współpracujących z naszym Ośrodkiem lekarzy.
Powinieneś być przygotowany, że poprosimy Cię o napisanie do nas 
e-mail (kliknij i napisz), na który w odpowiedzi prześlemy informacje dotyczące:
1) rejestracji umówionej wizyty u lekarza,
2) wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o PKK,
3) oświadczenie o stanie zdrowia do wydrukowania.

 

Rozpoczęcie kursu

Możesz wybrać:

Opcję 1 i zaczekać na zebranie grupy kandydatów, rozpocząć kurs zajęciami teoretycznymi na sali wykładowej.
Część praktyczną kursu rozpoczniesz po zakończonych wykładach i kursie pierwszej pomocy.

Opcję 2 - i rozpocząć kurs indywidualnie w dowolnym terminie dzięki możliwości nauki teorii w domu.
Część praktyczną kursu + kurs pierwszej pomocy rozpoczniesz po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD.

 

Program kursu

Opcja 1

Teoria w OSK + warsztaty pierwszej pomocy praktyka

Zajęcia teoretyczne to 7 wykładów stacjonarnych, w tym wykłady z prawa o ruchu drogowym oraz  kurs pierwszej pomocy w formie warsztatów.
Wykłady trwają 3 tygodnie, w ustalone dni od poniedziałku do piątku, od godziny 17:00. 

Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy trwają od 17:00-20:00.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się po zakończonej teorii.
Część praktyczna trwa 3 tygodnie w przypadku tzw. kursu szybkiego.

Kurs kończą egzaminy wewnętrzne - teoretyczny oraz praktyczny.

Opcja 2

Teoria w domu + warsztaty z pierwszej pomocy + praktyka

Jest to opcja dla osób, które nie mają czasu uczęszczać na wykłady lub wolą naukę w domu. Jest to także preferowana forma nauki w czasie epidemii. Jest to opcja, w której zaczynasz od... egzaminu teoretycznego w WORD.

Teoria w domu - wybierasz opcję materiałów do nauki spośród 3 pakietów. 
Samodzielna nauka przepisów powinna Ci zająć 2 do max 3 tygodni.

Umawiasz się na egzamin teoretyczny w WORD.

Zdany egzamin teoretyczny w WORD pozwala rozpocząć Ci część praktyczną kursu (jazdy) i odbyć warsztaty z pierwszej pomocy. 

Warsztaty z pierwszej pomocy mogą wypaść przed rozpoczęciem jazd, w ich trakcie lub po ich zakończeniu.

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą, minimum 30 godzin zegarowych i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście oraz w ruchu drogowym.

Zajęcia praktyczne trwają w najkrótszym czasie 3 tygodnie (kurs szybki).
W kursie standardowym określenie z góry czasu trwania jest zależne od wielu czynników, ale średni czas trwania części praktycznej kursu to u nas 10-12 tygodni.

Kurs kończy egzaminy wewnętrzny praktyczny.
 

Aktualne zasady szkolenia w związku z koronawirusem

Na zajęcia zapraszamy Cię w masce lub przyłbicy.
Aktualnie szkolenia teoretyczne prowadzone są online, warsztaty z pierwszej pomocy prowadzone są w grupach do 10 osób, a szkolenie praktyczne prowadzone jest 1:1, czyli instruktor z jedną osobą szkoloną.

 

Aktualne zasady egzaminowania w WORD w związku z koronawirusem

Osoby, przystępujące w najbliższym czasie do egzaminów w WORD, powinny na bieżąco śledzić aktualności dotyczące zasad egzaminowania na http://www.word.wroc.pl/

 

Pojazdy szkoleniowe

Szkolimy na Kia Rio - identycznym aucie, na jakim zdajesz egzamin w WORD Wrocław.

 

Zakończenie kursu, egzaminy wewnętrzne, zaświadczenia

Do egzaminów wewnętrznych może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (opcja 1 - 30h lekcyjnych teorii + 30 godzin zegarowych praktyki; opcja 2 - 4h warsztatów z Pierwszej Pomocy + 30 godzin zegarowych praktyki).

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego - należy umówić się indywidualnie na jego termin w biurze OSK* (*zdany w WORD egzamin teoretyczny zwalnia z tej części egzaminu w OSK). 
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej - w WORD lub w OSK.

Pozytywnie zaliczony praktyczny egzamin wewnętrzny uprawnia Ośrodek do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i aktualizacji PKK. Od tego momentu możesz zapisać się w WORD na egzamin (zapisz).

Po odbiór zaświadczenia o ukończeniu kursu i aktualizację profilu należy umówić się z biurem obsługi na wizytę w biurze OSK.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter