top

Kurs na prawo jazdy kategorii B


Kurs nauki jazdy kategorii B prawa jazdy

Kategoria B uprawnia do kierowania:
-  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla)
-  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz przyczepy lekkiej
-  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu
i przyczepy lekkiej (której dmc nie przekracza 750 kg)
-  pojazdami określonymi dla kategorii AM prawa jazdy.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

1. ukończone 17 lat i 9 miesięcy

2. orzeczenie lekarskie

3. zgoda rodzica lub opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

Termin rozpoczęcia kursu
Kiedy mogę zacząć swój kurs?

Indywidualnie, niezwłocznie po dostarczeniu PKK.

 

Jak wygląda procedura przed rozpoczęciem szkolenia?

Co muszę zrobić zanim zjawię się w Ośrodku?

Należy złożyć w Wydziale Komunikacji:

1. wniosek o wydanie prawa jazdy (druk w Urzędzie)
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów (badania umawia Ośrodek)
3. zdjęcie biometryczne o wymiarach 35 mm x 45 mm (jak do dowodu osobistego i paszportu)
4. zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej (druk do pobrania w Urzędzie)
5. kserokopia prawa jazdy (jeśli kandydat posiada).

Po złożeniu dokumentów otrzymasz w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil jest przepustką do zrobienia kursu danej kategorii.

Do każdej kategorii ustawodawca przewidział osobny numer PKK - jeżeli więc robiłeś kiedyś kurs innej kategorii, potrzebujesz nowego numeru PKK.

PKK zgłaszasz się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, na umówioną wcześniej wizytęaby zapisać się na kurs, opłacić go i pobrać materiały do nauki.

 

Materiały do nauki do wyboru

1. kurs online + testy online, dostęp aktywny 60 dni - w cenie kursu

2. podręcznik + kurs online + testy online aplikacja na smartfon - 40zł

3. wykłady LIVE! podręcznik + kurs online + testy online + aplikacja na smartfon - 150zł
     Wykłady LIVE! to nowość wprowadzona w odpowiedzi na potrzebę rynku związaną z epidemią. Wykłady prowadzone są zdalnie 3 razy w tygodniu (pon, wt, śr od 17:00), a cykl stanowi 8 wykładów, w trakcie których możesz zadawać pytania wykładowcy. Masz również przez 100 dni możliwość do wrócenia do każdego z wykładów, np. jeśli wykład pominiesz lub w ramach powtórki.
Pakiet nr 3 zawiera wszystkie powyższe pakiety, tzw. all inclusive.


Jak i gdzie uzyskać badania lekarskie?

Badania lekarskie do PKK przeprowadza lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców. 
Jeśli nie wiesz, gdzie udać się do takiego lekarza i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas.

Wizytę na badania lekarskie dla naszych kursantów możemy umówić bez kolejek do współpracujących z naszym Ośrodkiem lekarzy.
Powinieneś być przygotowany, że poprosimy Cię o napisanie do nas maila, na który w odpowiedzi prześlemy informacje dotyczące umówionej wizyty u lekarza.

 

Rozpoczęcie kursu

Możesz wybrać:

Opcję 1 i zaczekać na zebranie grupy kandydatów, rozpocząć kurs zajęciami teoretycznymi na sali wykładowej.
Część praktyczną kursu rozpoczniesz po zakończonych wykładach i kursie pierwszej pomocy.

Opcję 2 - i rozpocząć kurs indywidualnie w dowolnym terminie dzięki możliwości nauki teorii w domu.
Część praktyczną kursu + kurs pierwszej pomocy rozpoczniesz po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD.

 

Program kursu

Opcja 1

Teoria w OSK + warsztaty pierwszej pomocy praktyka

Zajęcia teoretyczne to 7 wykładów stacjonarnych, w tym wykłady z prawa o ruchu drogowym oraz  kurs pierwszej pomocy w formie warsztatów.
Wykłady trwają 3 tygodnie, w ustalone dni od poniedziałku do piątku, od godziny 17:00. 

Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy trwają od 17:00-20:00.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się po zakończonej teorii.
Część praktyczna trwa 3 tygodnie w przypadku tzw. kursu szybkiego.

Kurs kończą egzaminy wewnętrzne - teoretyczny oraz praktyczny.

Opcja 2

Teoria w domu + warsztaty z pierwszej pomocy + praktyka

Jest to opcja dla osób, które nie mają czasu uczęszczać na wykłady lub wolą naukę w domu. Jest to także preferowana przez nas forma w czasie epidemii. Jest to opcja, w której zaczynasz od... egzaminu w WORD.

Teoria w domu - wybierasz opcję materiałów do nauki spośród 3 pakietów. 
Samodzielna nauka przepisów powinna Ci zająć 2 do 3 tygodni.

Umawiasz się na egzamin teoretyczny w WORD.

Zdany egzamin teoretyczny w WORD pozwala rozpocząć Ci część praktyczną kursu (jazdy) i odbyć warsztaty z pierwszej pomocy. 

Warsztaty z pierwszej pomocy mogą wypaść przed rozpoczęciem jazd, w ich trakcie lub po ich zakończeniu.

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą, minimum 30 godzin zegarowych i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście oraz w ruchu drogowym.

Zajęcia praktyczne trwają w najkrótszym czasie 3 tygodnie (kurs szybki). W kursie standardowym określenie z góry czasu trwania jest zależne od wielu czynników.

Kurs kończy egzaminy wewnętrzny praktyczny.
 

Aktualne zasady szkolenia w związku z koronawirusem

Na zajęcia zapraszamy Cię w maseczce lub przyłbicy.
Aktualnie szkolenia teoretyczne i warsztaty prowadzone są online, a szkolenie praktyczne prowadzone jest 1:1, czyli instruktor z jedną osobą szkoloną.

 

Aktualne zasady egzaminowania w WORD w związku z koronawirusem

Osoby, przystępujące w najbliższym czasie do egzaminów w WORD, powinny na bieżąco śledzić aktualności dotyczące zasad egzaminowania na http://www.word.wroc.pl/

 

Pojazdy szkoleniowe

Szkolimy na Kia Rio - identycznym aucie, na jakim kursant zdaje egzamin w WORD Wrocław.

 

Zakończenie kursu, egzaminy wewnętrzne, zaświadczenia

Do egzaminów wewnętrznych może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (opcja 1 - 30h lekcyjnych teorii + 30 godzin zegarowych praktyki; opcja 2 - 4h lekcyjne teorii + 30 godzin zegarowych praktyki).

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego - należy umówić się indywidualnie na jego termin w biurze OSK (zdany w WORD egzamin teoretyczny zwalnia z tej części egzaminu w OSK). Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej (w WORD lub w OSK).

Pozytywnie zaliczony praktyczny egzamin wewnętrzny uprawnia Ośrodek do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - od tego momentu możliwe jest umówienie się Słuchacza kursu na egzaminy państwowe w WORD.

Po odbiór zaświadczenia o ukończeniu kursu i aktualizację profilu należy umówić się z biurem obsługi na konkretny termin.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter