top

Kwalifikacja wstępna


Promocja! Zapisz się na pakiet C + E/C + KWP do końca kwietnia w promocyjnej cenie 6300zł!
Pakiet szybki - trzy ekspresowe kursy realizowane w około 30-40 dni - tylko 7000zł!

 

Kurs kwalifikacji wstępnej jest obowiązkowy dla kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008 r. i/lub kategorii C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą świadczyć usługi kierowcy w transporcie osób i/lub towarów na rzecz polskiego przedsiębiorcy.

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do wykonywania pracy kierowcy zawodowego, a o jego rodzaju decyduje wiek kandydata, posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdów wraz z datami ich uzyskania oraz wcześniej odbyte przez kierowcę szkolenia

 

Rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej:

1. kurs kwalifikacji wstępnej

  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. 
  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
  •  

2. kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. 
  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
  •  

3. kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii C lub C1 po 10 września 2009 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
  • dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kategorii D lub D1 po 10 września 2008 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E 

4. kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

  • dla kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach 1 i 3

 

Kurs kończy się egzaminem państwowym (test kwalifikacyjny) przed komisją powołaną przez wojewodę, organizowanym w OSK Koszela przy ulicy Buforowej.

 

W dniu zdania egzaminu słuchacz kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego otrzymuje wpis do prawa jazdy (kod 95.), uprawniający do wykonywania zawodu kierowcy, stosownie do uzyskanych kwalifikacji.

 

Ważne! Kurs kwalifikacji trwa około miesiąca czasu w wersji najszybszej do około dwóch miesięcy. 

Ponieważ organizujemy egzaminy państwowe z kwalifikacji w naszym Ośrodku raz w miesiącu, oznacza to, że uprawnienia (kod 95) kierowca odbywający tutaj kwalifikację jest w stanie uzyskać w ciągu w/w terminu (do 2 miesięcy maksymalnie).

Zapraszamy!

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 9:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter