top

Kurs nauki jazdy kategorii E/C


Zapisz się na pakiet C + E/C + KWP w cenie 6900zł (cena przy wpłacie jednorazowej)!

(badania lekarskie i psychologiczne do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 350zł)

 

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

 

Warto wiedzieć! Kombinacja praw jazdy kategorii:

 C+E i B – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E

C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- ukończone 21 lat 

- posiadanie prawa jazdy kategorii C lub zdany egzamin praktyczny kategorii C

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia:

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty: 

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),

- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

- wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 
- kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni  roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

 

Terminy rozpoczęciem kursu:

Indywidualnie - nie trzeba dostosowywać się do grupy - oraz codziennie - niezwłocznie po złożeniu PKK w Ośrodku.

 

Program kursu:

Od dnia 04.03.2016 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zlikwidowało zajęcia teoretyczne na tę kategorię.

Kursant ma do odbycia zajęcia praktyczne w ilości 25 godzin, które prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w miejskim ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

 

Rozpoczęcie kursu:

Kurs kategorii E/C każdy z naszych Słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie (lub w trybie ekspresowym w przypadku wyboru kursu szybkiego).

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny praktyczny, który jest  przeprowadzany na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć praktycznych.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter