top

Kurs nauki jazdy kategorii E/B


Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Kto najczęściej stara się o uprawnienia kategorii prawa jazdy B+E?

osoby przewożące konie, osoby sprowadzające auta zza granicy, osoby przewożące jachty, łodzie, motorówki, osoby podróżujące z campingiem,osoby poruszające się ciągnikiem rolniczym.

Warto wiedzieć:

prawo jazdy kategorii B i C+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E, kategoria B+E prawa jazdy jest nieodpłatnie dopisywana do uprawnień kategorii C+E prawa jazdy

Jeżeli masa lawety nie będzie przekraczała masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 tony, do kierowania takim zestawem wystarczy kategoria B prawa jazdy.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- ukończone 18 lat
- posiadanie prawa jazdy kategorii B
 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia:

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem (badania lekarskie do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 200zł),

- wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Program kursu:

Od dnia 04.03.2016r Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zlikwidowało zajęcia teoretyczne na tę kategorię. Kursant ma do odbycia zajęcia praktyczne w ilości 15 godzin, które są prowadzone na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

 

Rozpoczęcie kursu:

Kurs kategorii E/B każdy z naszych kursantów, po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji, rozpoczyna indywidualnie w dowolnym wolnym terminie.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:


Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie i jest przeprowadzany na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem ilość godzin zajęć praktycznych.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter